therapeuten met een certificaat :  ADVANCED CCR:

 

 

Tanja Bult/ Shiatsu praktijk Touch’d

tanjabult@kpnmail.nl

06 57 32 16 75

Instagram: touchdshiatsu

1448CN Purmerend

 

Michelle Tijdgat/ Chiatsea

www.chiatsea.nl

info@chiatsea.nl

Instagram: chi_at_sea

2203BL Noordwijk

 

Rob Kruip/ Trioganta

www.trioganta.org

info@trioganta.org

06 44826895

Utrecht

[postcode 3511 tot en met 3585]

 

Annemieke Lamme/ Shiatsu-praktijk Haru

www.shiatsu-heesch.nl

annemieke@shiatsu-heesch.nl

5384WR Heesch

 

Ina Haverhals/ Praktijk IH

www.praktijk-IH.nl

ina@praktijk-ih.nl

5398KH Marenkessel

 

Lotje Linssen/ Lolin shiatsu & yoga

www.lolin.nl

lotjelinssen@gmail.com

06 10 64 94 83

 Eindhoven (NB)

[postcode 5611 tot en met 5658] 

 

Hanneke Megens/ Huize Hanna

Hannekemegens3@gmail.com

06 23 54 21 81

Heeze (NB)

[postcode 5591]

 

 

Mirjana Scheepens

www.mirjanascheepens.nl

mirjana@mirjanascheepens.nl

Instagram: Mirjanascheepens

Nijmegen

[postcode 6500 tot en met 6546]

 

Hannie Nuwolt/ Tensuscare

www.tensuscare.nl

info@tensuscare.nl

8414LJ Nieuwehorne (FR)